Polityka zwrotów i reklamacji

Zwrot: prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni od jej zawarcia, zgodnie z informacjami zawartymi w Prawie Konsumenta Art. 27. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Zwrotu można dokonać w przeciągu 14 dni od złożenia zamówienia. W przypadku kiedy zwrócony towar będzie odbiegać stanem od tego który został zakupiony w ramach zamówienia może zostać potrącona kwota zwrotu. Potrącenie może wynosić maksymalnie do 99% kwoty towaru. Koszt wysyłki zwrotu ponosi kupujący. Zwroty należy kierować na adres:

Bartłomiej Górowski
Aleja Tarnowskich 67h/2,
33-100 Tarnów

można również zwrot nadać do paczkomatu:

Paczkomat TAR21M (Parking kręgielni)
Aleja Tarnowskich 69,
33-100 Tarnów
sklep.dyskont24@gmail.com
786-170-734

Reklamacje: zgodność towaru z umową / wady

Dotyczy Konsumentów: Kupujący ma prawo do reklamacji wadliwego towaru na podstawie rękojmi. W przypadku stwierdzenia występowania wady towaru kupujący
zobowiązany jest poinformować sprzedającego o zaistniałej sytuacji i zażądać jednej z czynności: wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna. Sprzedający musi mieć możliwość zweryfikowania okoliczności i zasadności wystąpienia wady. Reklamacje należy przesyłać na adres mailowy sklep.dyskont24@gmail.com, będą one rozpatrywane w terminie 14 dni od wpłynięcia. W razie braku zgodności towaru z umową powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Dotyczy Przedsiębiorców: (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego – tzw. „quasikonsumenci”, czyli przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw konsumentów): w przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.