Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane
  osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za
  pośrednictwem serwisu internetowego https://dyskont24.net/
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w
  nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z
  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz
  ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych
Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Bartłomiej Górowski
adres: Pogodna 4, NIP: 9930664006, REGON: 367971305, adres poczty elektronicznej:
sklep.dyskont24@gmail.com (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
  • umożliwienia logowania do Serwisu,
  • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
  • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
  • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
  • prowadzenia systemu komentarzy,
  • świadczenia usług społecznościowych,
  • promocji oferty Administratora,
  • marketingu, remarketingu, afiliacji,
  • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
  • działań analitycznych i statystycznych,
  • windykacji należności,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo
  skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data
urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

V. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
• gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu
przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
• gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po
odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli
przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z
  Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z
  Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi
  kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego
  Obszaru Gospodarczego (EOG)

VII. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej
  cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z
  wymienionych praw należy przesłać na adres sklep.dyskont24@gmail.com.
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w
  ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO)

VIII. Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów
  zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy
  celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w
  ustawieniach przeglądarki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że
  na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i
  personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody

X. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym
  prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego
  w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują
  przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.